16.10.19, София
°|° C

Сем. Борови - Pinaceae

Черна мура - Pinus heldreichii Christ.

Черна мура - Pinus heldreichii Christ.
Черната мура е дърво от втора величина. Височината на стъблото е до 30 м, а дебелината около 1 м. Короната в млада възраст е правилна, теснопирамидална, а при възрастните дървета е неправилна, с разперени встрани и дебели странични клони.
Кората на младите дървета е гладка, сиво-зелена и виолетово-зелена. При по-възрастните дървета тя се напуква плочковидно и придобива тъмносив цвят. Пъпките са сиви или сиво-кафяви, цилиндрични, със заострен връх, дълги около 2 см.
Листата са разположени по 2 в брахибласт. Те са тъмнозелени, дълги 6-11 см, широки около 1,5 мм. По дължина заемат междинно положение между белия и черния бор. Задържат се по клонките около 5 години.
Генеративните органи са еднополови и най-често еднодомно разположени. Мъжките са цилиндрични, червеникавожълти реси, дълги около 2 см. Женските са шишарки, които имат яйцевидна форма и достигат 7 - 8 см дължина и 3 - 4 см ширина. Апофизата е изпъкнала, матовокафява и набръчкана. Пъпчето е разположено в средата и често завършва с извито назад остро шипче. Младите шишарки са тъмновиолетови, а впоследствие - тъмнокафяви.
Шишарковата люспа е еднакво оцветена от двете страни. Семето е дълго 6-7 мм, елипсовидно, кафяво и често изпъстрено. Семената узряват за две години и се освобождават от шишарките веднага.
Черната мура е бавнорастящ и дълговечен дървесен вид. Развива мощна коренова система, която на скалисти терени следва скалните пукнатини. Изисква висока атмосферна влажност и е силно студоустойчив. Високите летни температури и продължителните засушавания се отразяват неблагоприятно върху неговия растеж. По отношение на светлината спада към светлолюбивите дървесни видове. Невзискателен е към почвените условия и може да расте на силикатни и варовити почви. Притежава слаба конкурентна способност.
Ареалът на черната мура обхваща Балканския полуостров и малка част от Южна Италия. В България се среща в Пирин и Славянка от 1200 до 2000 м н.в. Образува предимно чисти насаждения.
Дървесината на черната мура е ядрова, богата със смола. Ядрото е тъмнокафяво и добре очертано. Дървесината е умерено тежка, хомогенна и много трайна. Обработва се по-трудно поради високата й твърдост.
Черната мура има голямо стопанско значение за нашата страна въпреки ограниченото си разпространение. Нейната студоустойчивост и невзискателност към почвените условия я правят много подходяща за залесяване на бедни и варовити почви в горния планински пояс.
В Пирин, недалеч от х. „Бъндерица", расте едно дърво, за което се смята, че е връстник на Българската държава. Това е Байкушевата мура, чиято височина е 20 м, а диаметърът - 2,40 м.
 

новини

От 9 май започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя
21.04.17

    Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по...

Изплатени са 17,5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие
13.04.17

     Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 17,5 млн. лв. по биологичните мерки 10 и 11....