16.10.19, София
°|° C

Растения с червени и розови цветове

Червен кантарион - Centaurium erythraea Raf.

ЧЕРВЕН КАНТАРИОН - Centaurium erythraea Raf.
(трескавиче, горчивка, жлъчка, червена звъника, червена жлъчка)
Расте на сухи, тревисти и каменисти места, ливади, горски поляни и храсталаци докъм 1 500 м н. в.. Едногодишно или двугодишно тревисто растение от сем. Тинтявови - Gentianaceae, с тънък корен. Стъблото е единично или по 2-3 стъбла от обща основа, голо, четириръбесто, високо 30-40 см, разклонено само в областа на съцветието. Приосновните листа са събрани в розетка, продълговато обратнояйцевидни. Стъблените са срещуположни, приседнали, елипсовидни, целокрайни, с 3-5 успоредни жилки. Цветовете са розовочервени, дребни, събрани в щитовидни съцветия на върха на стъблото и разклоненията му. Чашката и венчето са 5-делни и сраснали в дълга тръбица. Тичинките са 5. Цъфти юни-септември. Плодът е дребна кутийка с многобройни кръгли и кафяви семена. За лечебни цели се използват цъфтящите стръкове. Сушат се на китки или върху рамки на сянка или в сушилня при температура от 40 до 50 градуса С. Допустима влажност -12%. От 4,5 кг свежи -1 кг сухи стръкове. Съхранява се в тъмни, сухи и проветриви помещения до две години. Стръковете съдържат гликозидите еритаурин (горчив) и еритроцентаурин (негорчив), еритрамин, етерично масло, витамин С, смоли и др. Дрогата действа апетитовъзбуждащо, газогонно, противоглистно. Помага при безапетитие, подобрява храносмилането, помага при запек с газове, язва, анемия, лениви черва, кожни обриви, главоболие и др. Външно се използува при мъчно заздравяващи рани (счукани стръкове със зехтин за мазане).

 

новини

От 9 май започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя
21.04.17

    Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по...

Изплатени са 17,5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие
13.04.17

     Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 17,5 млн. лв. по биологичните мерки 10 и 11....