16.10.19, София
°|° C

Сем. Грапаволистни - Borraginaceae

Червена медуница - Pulmonaria rubra

Червена медуница (Pulmonaria rubra).

Многогодишно тревисто растение. Стъблото достига 30 см височина и в горната част е покрито с жлезисти власинки. Приосновните листа са яйцевидни, едри, до 15 см дълги, на дълги дръжки, без петна или с неясни петна. Стъблените листа са елиптично-ланцетни с клиновидна основа, полуобхващащи стъблото. Цветовете са розово-червени, събрани в гъсти, удължаващи се съцветия. Венчето е фуниевидно, червено. Цъфти април-май. Видът обитава влажните и сенчести гористи и каменливи места в планинския пояс. Индикатор е за планински климат и за свежи до влажни, средно богати или кафяви горски почви.

 

новини

От 9 май започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя
21.04.17

    Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по...

Изплатени са 17,5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие
13.04.17

     Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 17,5 млн. лв. по биологичните мерки 10 и 11....