16.10.19, София
°|° C

Сем. Пеперудоцветни - Fabaceae

Дървовиден плюскач - Colutea arborescens L.

Дървовиден плюскач - Colutea arborescens L.
Дървовидният плюскач е храст с височина 4 - 5 м. Листата са сложни, нечифтоперести, състоящи се от 9 до 13 овални или елипсовидни, целокрайни петури. Цветовете са жълти, събрани В гроздовидни съцветия, разположени в пазвите на листата. Плодът е едра сърповидна торбичка, дълга 6-8 см, и съдържа около 30 плоски, кафяви семена.
Разпространен е в Южна Европа и Северна Африка. У нас се среща в по-топлите райони върху бедни каменисти, а дори и варовити почви на припечни изложения.
 

новини

От 9 май започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя
21.04.17

    Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по...

Изплатени са 17,5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие
13.04.17

     Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 17,5 млн. лв. по биологичните мерки 10 и 11....