16.10.19, София
°|° C

Сем. Брезови - Betulaceae

Дървовидна (турска) леска - Corylus colurna L.

Дървовидна (турска) леска - Corylus colurna L.
Дървовидната леска досига 20 м височина и 50 - 60 см диаметър. Короната е гъста, широкопирамидална, с приповдигнати клони. Кората е светлосива, дебела, мека, а по- късно кафяво-сива, дълбоко напукана на широки надлъжни неправилни ивици, а младите клонки са покрити с дебел слой пух и жлези.
Листата са прости, силно заострени, едро двойно назъбени, отгоре почти голи, а отдолу с редки Власинки, разположени на дръжки, по-дълги от 3 см.
Цъфти преди разлистването през март или април. Плодът е топчест, с изпъкнала основа, по-дребен. Куполата се състои от многократно нарязани, тесни, остри, извити дялове, като отначало е зелена, мека, окосмена, а при узряване на плода
силно вдървенява и става тъмнокафява. Обхваща изцяло лешника или е по-дълга от него. Плодовете са събрани по 2 - 8 в топчести съплодия.
Плодоносенето започва от 12-годишна възраст през 2-3 години. Прирастът е най-голям от 20 до 40 години. Живее 200 години. Не дава коренови издънки.
Дървесината е със светлочервено ядро и светложълтеникава беловина. Годишните кръгове са вълновидни и по-ясно очертани. Умерено тежка, трайна u умерено твърда.
Дървовидната леска е сенкоиздържлив, сухоустойчив и студоустойчив вид. Предпочита варовитите почви, но расте и върху богати, свежи, дълбоки почви.
Разпространена е на Балканския полуостров, Кавказ и Мала Азия. У нас се среща ограничено в долния и средния планински пояс, като отделни дървета растат при надморска височина 1900 м.
Дървесината се използува в мебелното производство, в строителството и в стругарството.
 

новини

От 9 май започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя
21.04.17

    Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по...

Изплатени са 17,5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие
13.04.17

     Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 17,5 млн. лв. по биологичните мерки 10 и 11....