16.10.19, София
°|° C

Сем. Розови - Rosaceae

Джанка - Prunus cerasifera Ehrh.

Джанка - Prunus cerasifera Elirh.
Джанката е ниско дърво, достигащо височина 12-13 м. Короната е неправилна, широко разперена. Кората е сиво-кафява, гладка, а при по-старите дървета - кафяво-черна, напукана. Скъсените клонки се видоизменят в бодли.
Листата са прости, елипсовидни или яйцевидни, със заострен връх, ситно назъбени по перваза, тънкокожести, отгоре тъмнозелени, отдолу светлозелени и окосмени само по дължината на жилките.
Цветовете са двуполови, бели, с диаметър до 3 см, разположени единично или на групи върху скъсените клонки. Появяват се преди разлистването Плодът е топчеста или продълговата костилка, дълга до 3 см, като по дължината на изпъкналата страна е с очертан ръб. Околоплодникът е сочен и с различен цвят (червен, розов, жълт), сладък или кисел на вкус.
Дървесината е с виолетово-червено ядро, светложълтеникава беловина и неясно очертани годишни кръгове. Тя е твърда и тежка.
Ареалът на джанката обхваща Средна и Източна Европа, Средна и Югозападна Азия. У нас се среща в цялата страна докъм 1500 м н.в. по каменисти места и на различни изложения.
Дървесината й се използва за изработване на дребни предмети, а плодовете за сурова консумация, за приготвяне на компоти, спиртни напитки и други.
 

новини

От 9 май започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя
21.04.17

    Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по...

Изплатени са 17,5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие
13.04.17

     Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 17,5 млн. лв. по биологичните мерки 10 и 11....