16.10.19, София
°|° C

Сем. Върбови - Salicaceae

Евроамерикански хибридни тополи - Populus x euroamericana(Dode) Guinier.

Евроамерикански хибридни тополи - Populus X euroamericana (Dode) Guinier.
Въвеждането на американските черни тополи в Европа е поставило началото на хибридизация между тях и европейските черни тополи. Първоначално получените хибриди били наречени канадски тополи (Populus canadensis), но през 1950 г. на Ботаническия конгрес в Стокхолм е взето решение те да се означават с името Populus х euroamericana, а отделните култивари с буквените знаци на страната, в която са създадени, и поредния номер, с който са записани. Получените в България култивари се означават като Populus X euroamericana cv. 'Bg - 1', Populus x euroamericana cv. 'Bg - 2' и т.н. Един от най-широко използваните култивари е италианският Populus X euroamericana cv. 'I - 214'.
Характерна особеност на евроамериканските хибридни тополи е способността им лесно да се кръстосват помежду си, като по този начин дават възможност за отбор на хибридни индивиди с определени качества. Индивидите, които се отличават с бърз растеж, устойчивост и други ценни качества, се размножават по вегетативен начин и след преминаване на определени тестове дават началото на даден култивар.
Получените хибриди и наложилите се в практиката култивари се различават много трудно поради незначителните различия между тях. Поради това при работа с тях материалите се етикетират.
Посадъчни материали от евроамерикански хибридни тополи у нас се отглеждат в специализирано горско стопанство в град Пазарджик, а експериментална дейност се извършва в станцията за бързорастящи дървесни видове в  град Свищов.
 

новини

От 9 май започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя
21.04.17

    Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по...

Изплатени са 17,5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие
13.04.17

     Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 17,5 млн. лв. по биологичните мерки 10 и 11....