16.10.19, София
°|° C

Сем. Лютикови - Ranunculaceae

Гълъбови очички - Hepatica nobilis, H. triloba

Гълъбови очички (Hepatica nobilis, Н. triloba).

Многогодишно тревисто растение с късо, дебело коренище, влакнесто, тъмнокафяво на цвят. Листата са триделни, кожести, отдолу червеникави или виолетови. Цветовете са венчевидни, обагрени в гълъбово синьо. Околоцветникът е прост, с 6-10 венчевидни чашелистчета. Тичинките са многобройни. През нощта и в лошо време цветовете се затварят и клюмват. Цъфти рано напролет (февруари до юни). Среща се в предпланинския и планинския пояс на България до 1600 (1700) м н.в. Най-често расте в букови и габърови гори. Индикатор е за континентален и планински климат и за свежи до влажни, средно богати и богати канелени, сиви и кафяви горски почви.

 

новини

От 9 май започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя
21.04.17

    Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по...

Изплатени са 17,5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие
13.04.17

     Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 17,5 млн. лв. по биологичните мерки 10 и 11....