11.11.19, София
°|° C

Сем. Грапаволистни - Borraginaceae

Горска незабравка - Myosotis silvatica

Горска незабравка (Myosotis silvatica).

Многогодишно туфесто растение с изправени, неразклонени или разклонени в горната част стъбла, високи до 50 см. Образува късо подземно коренище и много корени. Приосновните листа са овални, с дълги дръжки, а стъблените са продълговато-ланцетни до линейни, приседнали. Цветовете са събрани в спираловидни съцветия. Венчето е с разперена коронка, отначало розово, по-късно небесносиньо, рядко бяло. Цъфти в месеците май - юни. Видът обитава горите, храсталаците и горските поляни на влажни места в планинския и високопланинския пояс. Индикатор е за планински и високопланински климат и за свежи до влажни, средно богати и богати кафяви, планинскогорски тъмноцветни и планинсколивадни почви.

 

новини

От 9 май започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя
21.04.17

    Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по...

Изплатени са 17,5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие
13.04.17

     Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 17,5 млн. лв. по биологичните мерки 10 и 11....