16.10.19, София
°|° C

Сем. Сложноцветни - Compositae, Asteraceae

Горски спореж - Senecio nemorensis

Горски спореж (Senecio nemorensis).

Многогодишно тревисто растение с изправено, обикновено разклонено на върха си стъбло, гъсто облистено, голо или слабо влакнесто, високо от 40 до 200 см. Листата са последователни, приседнали или с неясно очертана дръжка, ланцетни до яйцевидни, назъбени, дълги 5–20 см, широки 1–7 см, от долната страна по средната жилка или по цялата повърхност влакнести, от горната почти голи. Кошничките са 20–35 мм в диаметър, събрани в рядко щитовидно съцветие. Външните цветове в кошничките са женски, езичести, а вътрешните са двуполови, тръбести, жълти. Цъфти юли — септември. Видът обитава иглолистните и широколистните гори, горските поляни и каменливите терени в планинския пояс над 1000 м н.в. Индикатор е за планински климат и за свежи, влажни, средно богати и богати кафяви, планинскогорски тъмноцветни и планинсколивадни почви. Употребява се в народната медицина.

 

новини

От 9 май започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя
21.04.17

    Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по...

Изплатени са 17,5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие
13.04.17

     Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 17,5 млн. лв. по биологичните мерки 10 и 11....