16.10.19, София
°|° C

Растения с червени и розови цветове

Къклица - Agrostemma githago L.

КЪКЛИЦА - Agrostemma githago L.
(къкъл, чернилка, черен милат, кукол, какол)
Среща се из посевите като плевел и тревистите места до 1 400 м н. в.. Едногодишно тревисто растение от сем. Карамфилови - Caryopyllaceae. Стъблото е почти неразклонено или към върха вилужно разклонено, покрито с меки власинки, високо 30-100 см. Листата са линейно ланцетни, дълги 8-15 см, покрити с гъсти меки власинки, разположени срещуположно по възлите на стъблото. Цветовете са едри, разпилени по един или по няколко на дълги дръжки на върха на стъблото и разклоненията му. Чашката е сраснала, тръбесто-звънчевидна, стесняваща се към горната част, с 5 листовидни дяла, по-дълги от венчето. Венечните листа са светлочервени или тъмночервени, 5-листни, целокрайни или слабо врязани на върха. Тичинките са 10. Цъфти май-юли. Плодът е едногнездна многосеменна кутийка. За лечебни цели се използва надземната част, която се бере по време на цъфтежа. Суши се на сянка или в сушилня до 40 градуса С. Допустима влажност -12%. От 3-4 кг свежи -1 кг сухи стръкове. Съхранява се в сухи и проветриви помещения, отделно от неотровните растения. Отровно растение! Растението съдържа етерично масло, сапонини, антоциани, плодови киселини и др. Действа антибактериално, хербицидно и пикочогонно. Употребяваме външно при хемороиди, циреи, рани и др. Използва се за пръскане при въшки по растенията. При брането да не се смесва със свиларката (кървавичето) - Lychnis coronaria /I./Desev. Цялото растение е гъсто окосмено. Чашелистчетата са по-къси от венчето, за разлика от къклицата, при която чашелистчетата стърчат над венчето. Среща се почти винаги в храсталаците, горските сечища и пожарищата.
 

 

новини

От 9 май започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя
21.04.17

    Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по...

Изплатени са 17,5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие
13.04.17

     Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 17,5 млн. лв. по биологичните мерки 10 и 11....