16.10.19, София
°|° C

Растения с червени и розови цветове

Кървавочервен здравец - Geranium sanguineum L.

КЪРВАВОЧЕРВЕН ЗДРАВЕЦ - Geranium sanguineum L.
(кръвен здравец, жива трева, див кръвен здравец, кръвноцветен здравец, щъркулянче, клиновиче)
Расте по тревисти и каменливи места, из храсталаци, около и в светли гори до 1 000 м н. в.. Многогодишно тревисто растение от сем. Здравецови - Geraniaceae, с добре развито хоризонтално коренище, което при прерязване почервенява. Стъблата са изправени, възходящи или лежащи, често разклонени, покрити с власинки, високи 15-60 см. Листата са приосновни и стъблени, с дръжки, по-дълги при приосновните. Петурите са разделени на 5-7 дяла, всеки от тях е повторно надялан на 3-5 линейни или линейно-ланцетни делчета. През есента стъблата и листата почервеняват. Цветовете са многобройни, по един, рядко по два заедно, на дълги дръжки, кървавочервени, до 3 см в диаметър, излизащи от пазвите на листата. Чашката и венчето са петлистни. Тичинките са 10. Цъфти май-август. Плодът е суха, разпукваща се на пет дяла кутийка. За лечебни цели се използва коренището, което се изкопава през есента. Суши се на открито и под навес или в сушилня до 40-50 градуса С. Допустима влажност -11%. От 4,5-5 кг свежи -1 кг сухи корени. Съхранява се в сухи и проветриви помещения до три години. В корените се съдържат флавоноиди, танини, фенолни съединения, смола и др., което определя атстрингентното, противовъзпалителното и капиляроукрепващото действие. Използва се при диарии, стомашно-чревен катар, дизентерия, заболяване на венците. Препоръчва се при кожни заболявания, фистули, при кръвотечение от носа и др.
 

 

новини

От 9 май започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя
21.04.17

    Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по...

Изплатени са 17,5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие
13.04.17

     Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 17,5 млн. лв. по биологичните мерки 10 и 11....