16.10.19, София
°|° C

Сем. Лютикови - Ranunculaceae

Класовиден ресник - Actaea spicata

Класовиден ресник (Actaea spicata).

Многогодишно тревисто растение с мощно развито коренище. Стъблото от 40 до 70 см високо. Стъблените листа са на дълги дръжки, двойно- или тройноперести. Съцветието гроздовидно. Цветовете бели на тънки дълги около 5 мм дръжки. Плодът е сочна черна ягода. Плодоноси юни-юли. Среща се в горите от 800 до 1800 м н.в. в състава на букови и по-рядко габърови и иглолистни съобщества. Индикатор е за планински климат и за свежи до влажни, богати кафяви горски почви.

 

новини

От 9 май започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя
21.04.17

    Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по...

Изплатени са 17,5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие
13.04.17

     Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 17,5 млн. лв. по биологичните мерки 10 и 11....