16.10.19, София
°|° C

Сем. Кипарисови - Cupressaceae

Лавзонов лъжекипарис - Chamaecyparis lawsoniana Parl.

Лавзонов лъжекипарис - Chamaecyparis lawsoniana Pari.
Лавзоновият лъжекипарис достига височина 60 м и диаметър до 4 м. Короната е конусовидна, като страничните клони стигат почти до почвата, а върхът на стъблото е наклонен Встрани. Младите клонки са плоски, наредени в две редици и имат зелен цвят.
Листата са люсповидни, дребни, разположени срещуположно и плътно прилепнали към клонките. Тези, които са от горната страна, са лъскавозелени, а тези от долната - матовозелени и имат по-светла ивица.
Генеративните органи са разположени еднодомно. Мъжките са по върховете на страничните клонки и непосредствено преди освобождаването на прашеца са пурпурни и дълги около 5 мм. Женските са сферични шишарки, които първоначално са сиво-зелени, а по-късно стават кафяво-червени и достигат около 7 мм диаметър. Шишарковите люспи са щитовидни, с малко шипче в средата. Семената узряват за един вегетационен период.
Лавзоновият лъжекипарис е бавнорастящ в млада възраст, но по-късно ускорява растежа си. Чувствителен е към ниските температури. Към почвените условия е невзискателен, но е привързан към по-влажни почви и висока атмосферна влажност.
Ареалът на лавзоновия лъжекипарис обхваща голяма част от западното крайбрежие на Северна Америка. Култивира се в Европа отдавна. В България се отглежда на много места в страната, но главно за декоративни цели.
Дървесината е ядрова и без смола. Ядрото е червено-кафяво, а беловината е светложълта и сравнително тясна. Дървесината е мека, умерено лека и има приятен аромат. Тя е много трайна и се цени в дърводелството, строителството и другаде.
 

новини

От 9 май започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя
21.04.17

    Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по...

Изплатени са 17,5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие
13.04.17

     Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 17,5 млн. лв. по биологичните мерки 10 и 11....