16.10.19, София
°|° C

Сем. Кръстоцветни - Cruciferae, Brassicaceae

Лечебна лъжичина, чесънова трева - Alliaria petiolata

Лечебна лъжичина, чесънова трева (Alliaria petiolata).

Едногодишно или двугодишно тревисто растение. Стъблата му са изправени, обикновено неразклонени, високи до 100 см, ръбесто набраздени. Листата са последователни, приосновните и долните стъблени листа са закръглено бъбрековидни с дълги дръжки, а стъблените са триъгълно яйцевидни, на върха заострени с къси дръжчици или приседнали. Цветовете са събрани първоначално в гъсто щитовидно съцветие, което постепенно прераства в гроздовидно. Венчелистчетата са бели. Цъфти през април и май. Цялото растение притежава чеснов вкус и миризма. Видът участва в състава на сенчести, предимно широколистни гори и открити тревни съобщества в предпланинския и планинския пояс до 1500 м н.в. Индикатор е за континентален и планински климат и за свежи, богати, предимно кафяви, сиви и канелени горски почви.

 

новини

От 9 май започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя
21.04.17

    Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по...

Изплатени са 17,5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие
13.04.17

     Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 17,5 млн. лв. по биологичните мерки 10 и 11....