16.10.19, София
°|° C

Сем. Магнолиеви - Magnoliaceae

Лирово дърво - Liriodendron tulipifera L.

Лирово дърво - Liriodendron tulipifera L.
Лировото дърво е листопаден вид с височина до 60 м и с диаметър 4 м. Короната е мощно развита, яйцевидна. Стъблото е покрито със сива до червеникава надлъжно напукана кора.
Младите клонки отначало са зелени, по-късно червено-кафяви, а пъпките са тъмночервени, окосмени със сивозеленикави власинки и са разположени на дръжки.
Листата са прости, разположени последователно, по форма наподобяват очертанията на лира. Те са 4 - 6-делни, на върха широко клиновидно вдлъбнати, дълги до 15 см, а листната дръжка - 10 - 12 см. Отгоре са лъскави, светлозелени, а отдолу - белезникавоматови. През есента добиват красива и свежа златистожълта окраска.
Цветовете са двуполови, единични, едри (около 6 см), чашковидни, зеленикави отвън, а отвътре с яркооранжеви петна в основата на венчелистчетата. Появяват се след разлистването по върховете на клоните.
Плодът е крилато орехче с ланцетна форма. Плодовете са събрани в съплодие, приличащо на шишарка. След узряването (през есента) съплодието се разтваря и плодовете опадват.
Плодоносенето започва към 8 - 15-годишна възраст. Семената са с ниска кълняемост, която се запазва до 1 година. Размножава се чрез семена, зелени резници и отводки. Необходимо е семената да се стратифицират за пролетен посев. Бързорастящ вид е. Едногодишните фиданки достигат 30 - 50 см височина, а на десетгодишна възраст са високи 10 - 15 м. Ежегодният прираст на височина е 0,5 - 1 м, а на диаметър 1 - 1,5 (2) см. Живее 400 - 500 години.
Кореновата система е мощна, силно разклонена и дълбоко проникваща.
Дървесината е със зеленикавокафяво ядро. Техническите й качества са добри - лека, лъскава, мека, жилава, полира се леко и се обработва добре, цепи се лесно.
Отечеството на лировото дърво е Атлантическа Северна Америка. В Цяла Европа се отглежда с голям успех почти навсякъде в зоната на дъбовите гори. У нас най-вече е култивирано като високодекоративно парково дърво („Кричим", „Врана", парковете в София и др.).
Този вид е силно светлолюбив. Взискателен е към минералния състав и влажността на почвата. Страда от летни засушавания.
Лировото дърво е перспективен за нас чуждоземен вид - бързорастящ, с големи размери, с ценна дървесина и прекрасни декоративни качества.
 

новини

От 9 май започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя
21.04.17

    Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по...

Изплатени са 17,5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие
13.04.17

     Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 17,5 млн. лв. по биологичните мерки 10 и 11....