16.10.19, София
°|° C

Сем. Бобови - Fabaceae, Leguminosae

Ливадна (червена) детелина - Trifolium pratense

Ливадна (червена) детелина (Trifolium pratense).

Многогодишно тревисто растение с изправени или възходящи стъбла, високи до 80 см. Листата са тройни, на дълги дръжки с прилистници. Цветовете са двуполови, събрани в топчести или яйцевидни главички, с диаметър 2-3 см, които са единични или по две заедно, обикновено обвити от най-горните листа. Венчето е пурпурночервено, розово или почти бяло. Плодът е едносеменен ципест боб, обхванат от чашката. Цъфти май - юли. Видът е разпространен в равнинните предпланински и планински части на страната до 2200 м н.в. Участва в състава на влажните ливади, пасищата и разредените гори. Индикатор е за континентален и планински климат и за сухи и свежи, бедни, средно богати и богати черноземни, сиви, канелени и кафяви горски почви. Използва се като пасищна и сенокосна трева.

 

новини

От 9 май започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя
21.04.17

    Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по...

Изплатени са 17,5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие
13.04.17

     Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 17,5 млн. лв. по биологичните мерки 10 и 11....