16.10.19, София
°|° C

Сем. Розови - Rosaceae

Махалебка - Padus mahaleb (L.) Borkh.

Махалебка - Padus mahaleb (L.) Borkh.
Махалебката е храст, но се среща най-често като дърво с височина до 12 м. Короната е яйцевидна или кръгла, гъста, лъскава, светлозелена, а кората - кафяво-черна, плитко напукана е и с приятна миризма.
Листата са овалнояйцевидни, със заострен връх, закръглена или сърцевидна основа, ситно назъбени по перваза. Те са дълги до 9 см и широки до 8 см. Листната дръжка е дълга до 2 см, в основата си без или с 1 - 2 зелени жлези.
Цветовете са двуполови, бели, дребни, ароматни, събрани от 5 до 15 в гроздовидни съцветия, дълги до 7 см и с облистена основа, появяваща се едновременно с разлистването. Плодът е сочна топчеста костилка (с диаметър 0,8 - 1 см) и с жълт, после тъмнокафяв и накрая с почти черен околоплодник с горчиво- сладникав вкус. Узрява през юли-август.
Показва бърз растеж в млада възраст. Живее около 20 години. Размножава се чрез семена (след стратификация).
Дървесината е без ядро, кафеникава на цвят, със специфична миризма. Тя е твърда, полира се добре.
Махалебката е разпространена в Южна Европа, Крим, Кавказ и Средна Азия, а у нас се среща единично пръсната из смесените широколистни гори в долния пояс.
Сенкоиздръжлив, сухо-, студо- и димоустойчив вид. Расте върху сухи, плитки и каменисти почви. Изкачва се до 800 м н.в.
Дървесината се използва в столарството и стругарството, а плодовете-в хранително-вкусовата промишленост. Махалебката служи за подложка при присаждане на облагородени сортове череша и вишна.
 

новини

От 9 май започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя
21.04.17

    Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по...

Изплатени са 17,5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие
13.04.17

     Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 17,5 млн. лв. по биологичните мерки 10 и 11....