16.10.19, София
°|° C

Сем. Яворови - Aceraceae

Маклен - Acer monspessulanum L.

Маклен - Acer monspessulanum L.
Макленът е храст или ниско дърво до 10 м височина. Листата са винаги триделни с приблизително еднакви дялове, които са целокрайни и закръглени. Те са плътни, почти кожести, тъмнозелени отгоре и светлозелени отдолу, дълги до 6 см и широки до 7 см. Цветовете са събрани в жълто-зелени увиснали гроздовидни съцветия, появяващи се след разлистването. Плодовете имат същото устройство като на хирканския клен, но са по- дребни.
Макленът е разпространен в Средиземноморската област, Кавказ, Мала Азия. У нас се среща в най-топлите райони - по сухите склонове на Източните и Средните Родопи, по долината на река Струма, в Пирин, където заедно с червената смрика, косматия дъб, мъждряна, пистацията и др. образува сухите ксеротермични насаждения.
Той е силно сухоустойчив, топлолюбив и невзискателен към почвените условия.
Дървесината му е с добри механични качества, но поради бавния си растеж и ограниченото разпространение видът няма стопанско значение.
 

новини

От 9 май започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя
21.04.17

    Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по...

Изплатени са 17,5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие
13.04.17

     Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 17,5 млн. лв. по биологичните мерки 10 и 11....