16.10.19, София
°|° C

Сем. Яворови - Aceraceae

Мекиш - Acer tataricum L.

Мекиш - Acer tataricum L.
Мекишът е обикновено разклонен храст или ниско дърво с височина до 10 м. Стъблото му е с диаметър около 20 см (до 50 см максимум), покрито от сивкава гладка кора, която постепенно се набраздява с възрастта; младите клонки са кафеникави и ребристи. Короната му е гъста, а кората - тъмносива, слабо напукана. Младите клонки са голи и червеникави, осеяни със светли брадавички.
Листата са прости, продълговатояйцевидни, със сърцевидна или закръглена основа, ненаделени или с три до пет слабо изразени дяла. Отгоре са тъмнозелени, а отдолу - светлозелени и окосмени по жилките. Дълги са до 10 см, широки до 6 см, а дръжката е дълга 5 см. Цветовете са двуполови, бели, събрани в изправени гроздовидни съцветия, и се появяват след разлистването. Цъфти през май и масово се посещава от пчелите за нектар и прашец. Плодът е с успоредни или слабо припокриващи се крилатки. Крилатките са дълги 2 - 3 см и са почти успоредни.
Мекишът е разпространен в Югоизточна Европа, Мала Азия, Кавказ и Закавказието. У нас се среща в състава на смесените насаждения в равнините и долния планински пояс до 700 м н.в.
Той е с мощни разклонени корени, сенкоиздръжлив, топлолюбив, невзискателен към почвените условия вид. Понася добре летните засушавания. Устойчив е на промишлени газове. Освен значението си като декоративно и медоносно растение, този местен за България вид явор притежава дървесина с добри качества, която обаче не намира голямо приложение заради дребните му размери.

 

новини

От 9 май започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя
21.04.17

    Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по...

Изплатени са 17,5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие
13.04.17

     Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 17,5 млн. лв. по биологичните мерки 10 и 11....