16.10.19, София
°|° C

Сем. Кипарисови - Cupressaceae

Миризлива смрика - Juniperus sabina L.

Миризлива смрика - Juniperus sabina L.
Другото име, с което е популярна е Сабина. Миризливата смрика има променлив хабитус, но най-често се среща като стелещ се вечнозелен храст. На височина достига до 1 м, но хоризонтално може да покрие доста по-голяма площ. Кората е червеникавосива. При смачкване младите клонки издават силна миризма.
Листата са люсповидни, ромбични или ланцетно-ромбични, със заострен и бодлив връх. Те са дълги 1-2 мм и са наредени по клонките срещуположно. Срещат се и игловидни листа с дължина около 1 см главно при млади растения или по долните клонки на по-възрастните. Горната им страна е леко вдлъбната, с двойна белезникава линия, а долната е изпъкнала.
Генеративните органи са разположени еднодомно или двудомно. Женските са сферични зърна с диаметър около 6 мм и синьо-кафяв цвят. Семената узряват за един вегетационен период.
Дървесината на миризливата смрика е ядрова, теснослойна и много трайна. Стопанското й значение е малко, тъй като расте бавно и размерите, до които достига, са недостатъчни за практическо приложение. Повече се цени заради декоративните й качества и защитните функции, които може да изпълнява по стръмни склонове.
Ареалът на миризливата смрика е обширен. Вирее на бедни почви – каменисти, сухи терени, но има необходимост от слънце. Растежа й е бавен. Той обхваща планините на Южна и Средна Европа, Мала Азия, Кавказ и Сибир. В България се среща в Средна Стара планина и в Рила, където расте на малки групи.
В иглиците на миризливата смрика се съдържа отровното етерично вещество „сабинол“!

 

новини

От 9 май започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя
21.04.17

    Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по...

Изплатени са 17,5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие
13.04.17

     Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 17,5 млн. лв. по биологичните мерки 10 и 11....