16.10.19, София
°|° C

Сем. Розови - Rosaceae

Мукиня - Sorbus aria (L.) Crantz.

Мукиня - Sorbus aria (L.) Crantz.
Мукинята се среща най-често като храст с височина до 5 м и по- рядко като дърво с височина до 15 м. Короната е тяснояйцевидна, гъста, а кората гладка, червено-кафява или светлокафява. Младите клонки са светлосиви, окосмени, а пъпките са едри, зелени и лепкави.
Листата са прости, яйцевидни или обратнояйцевидни, по перваза остро, двойно назъбени, дълги до 14 см и широки до 9 см. Младите листа са окосмени от двете страни, а развитите са тъмнозелени, отгоре лъскави и голи, отдолу гъсто, снежнобяло напластени.
Цветовете са бели, дребни, събрани в окосмени щитовидни съцветия и се появяват едновременно с разлистването. Плодът е лъжлив, дребен, топчест или яйцевиден, оранжево-червен, покрит със сребрист мъх и на върха с остатъци от чашката. Узрява през ноември-декември.
Дървесината е сходна с тази на брекинята.
Ареалът на мукинята е Средна и Южна Европа. У нас се среща като подлесен елемент в широколистните гори.
Бавнорастящ, светлолюбив вид, но понася и засенчване, сухоустойчив, невзискателен към почвените условия. Предпочита варовитите почви. Расте върху скалисти терени и се изкачва до 1000 - 1600 м н.в.
 

новини

От 9 май започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя
21.04.17

    Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по...

Изплатени са 17,5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие
13.04.17

     Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 17,5 млн. лв. по биологичните мерки 10 и 11....