16.10.19, София
°|° C

Сем. Айлантови - Simarubaceae

Обикновен айлант - Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

Обикновен айлант - Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
Айлантът е дърво с височина до 30 м и диаметър 80 см. Короната е широка, с дебели клони, рядко разположени. Кората е гладка, сиво-кафяваили жълтеникавосива, а при по-старите дървета - слабо надлъжно напукана. Младите клонки са дебели, жълтеникави до червеникави, покрити с лещанки, слабо окосмени, а пъпките са полутопчести, кафяви, дребни, окосмени.
Листата са сложни, текоперести, едри - дълги 45 - 100 см, състоящи се от 11 - 25 (41) удълженояйцевидни целокрайни петури с 1 - 3 жлезисти зъбчета в основата.
Цветовете са еднополови или двуполови, дребни, зеленикаво- жълти, събрани в едри, изправени метловидни съцветия. Цъфти през юни.
Плодът е еднокрило орехче. Крилатката е елипсовидна, ципеста, дълга 3-4 см, бледожълта, леко усукана, а семето се намира в средата. Узрява през октомври, но плодовете презимуват на дървото.
Плодоносенето започва към 5-ата година. То е ежегодно и обилно. Бързорастящ вид е. В млада възраст едногодишният му прираст на височина достига 3 м. Живее 80-100 години. Възобновява се чрез семена и коренови издънки. Кореновата система е мощна.
Дървесината е с тясно светлочервеникаво ядро, широка светложълтеникава беловина и широки, добре очертани годишни кръгове. Тя е здрава, умерено твърда и тежка, еластична, мъчно цепима, полира се добре.
Отечеството на айланта е Китай. У нас е култивиран отдавна в по-топлите райони на страната. На места е подивял.
Обикновеният айлант е светло- и топлолюбив, сухоустойчив, невзискателен към почвените условия.
Дървесината му се използва в строителството, целулозно- хартиената промишленост и др. От дървото се добива сок, който служи за производство на лак.
 

новини

От 9 май започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя
21.04.17

    Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по...

Изплатени са 17,5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие
13.04.17

     Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 17,5 млн. лв. по биологичните мерки 10 и 11....