12.11.19, София
°|° C

Сем. Таксодиеви - Taxodiaceae

Обикновен блатен кипарис - Taxodium distichum (L.) Rich.

Обикновен блатен кипарис - Taxodium distichum (L.) Rich.
Обикновеният кипарис е дърво от първа величина. Височината му достига до 45 м, а диаметърът на стъблото - повече от 1,5 м. Короната е тесноконусовидна в млада възраст, а по-късно е ширококонусовидна, с хоризонтални странични клони и увиснали надолу млади клонки. Кората е червено-кафява и надлъжно напукана.
Листата са линейни, светлозелени, меки и достигат 17 мм дължина. Разположени са спираловидно по скъсените клонки, които достигат около 10 см дължина. През есента листата стават червено-кафяви и опадат заедно със скъсените клонки.
Мъжките генеративни органи са топчести и събрани във вид на метлици по младите клонки. Женските са шишарки с овална форма и диаметър 2-3 см. Семето е плоско, с дебела обвивка и достига 15 мм дължина. Семената узряват за една година.
Блатният кипарис е бързорастящ дървесен вид. Расте на влажни, мочурливи или заблатени почви благодарение на способността си да образува въздушни корени.
Ареалът на блатния кипарис обхваща голяма част от Северна Америка, където расте по разливите на реките. В Европа се отглежда от 1640 г. В България е използван на много места в парковете. Добър растеж и Висока продуктивност има блатният кипарис в горските култури на о. Радецки (ДЛ „Никопол"), в ДЛ „Ямбол" и другаде.
Дървесината е ядрова и не съдържа смола. Тя е мека, лека, трайна и се обработва добре. Намира широко приложение.
Поради ценните му качества блатният кипарис може да се използва по-широко за залесяване главно на мочурливи и заблатени почви.
 

новини

От 9 май започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя
21.04.17

    Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по...

Изплатени са 17,5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие
13.04.17

     Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 17,5 млн. лв. по биологичните мерки 10 и 11....