16.10.19, София
°|° C

Сем. Розови - Rosaceae

Обикновен (черен или бял) глог - Crataegus monogyna Jacq.

Обикновен (черен или бял) глог - Crataegus monogyna Jacq.
Обикновеният глог е храст, но се среща и като дърво с височина 6-8 (12) м. Короната е разперена, а кората- кафяво-черна, плитко надлъжно напукана. По клоните се наблюдават твърди, шиловидни бодли с дължина до 2 см. Младите клонки са кафявочервеникави, окосмени, а по-късно голи.
Листата варират по форма и големина. Те са прости, най-често 3 - 7-делно нарязани или разсечени, с неравномерно назъбени дялове, с едри, назъбени опадващи прилистници. Младите листа са окосмени, а развитите - голи.
Цветовете са бели, събрани в щитовидни съцветия, появяващи се през май след разлистването.
Плодът е яйцевиден, дълъг около 1 см, червен до кафяво-червен, на върха с остатъци от чашката и с едно семе. Узрява през август- септември, но се задържа продължително време върху дървото.
Плодоносенето започва от 10- до 15-годишна възраст и е ежегодно, а кълняемостта на семената е добра и се запазва за една година. Бавнорастящ вид. Живее до 300 години. Размножава се чрез семена (след стратификация) и издънки.
Дървесината е с червено-кафяво ядро и светлорозова беловина. Тя е матова, здрава, твърда, тежка, мъчно цепима.
Обикновеният глог е разпространен В Европа, Северозападна Африка и Средна Азия. У нас се среща единично в низините, предпланините и планините из цялата страна до 1500 м н.в.
В екологично отношение е пластичен вид: светлолюбив, но се разбива добре и на полусянка, средно сухо- и студоустойчив, невзискателен към почвените условия.
Дървесината на глога намира приложение в стругарството - за изработване на дребни предмети. Кората съдържа танини и кратегин, които се употребяват в бояджийството, а цветовете и плодовете - в медицината. Плодовете се консумират от хората и птиците. В озеленяването се използуват няколко красиво цъфтящи форми от глога. Понася добре подкастряне и от него се оформят гъсти живи плетове. Отглеждането му в близост до овощни градини е нежелателно, тъй като се използува катогостоприемник от гъсениците на бялата ябълкова пеперуда.
 

новини

От 9 май започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя
21.04.17

    Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по...

Изплатени са 17,5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие
13.04.17

     Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 17,5 млн. лв. по биологичните мерки 10 и 11....