16.10.19, София
°|° C

Сем. Кипарисови - Cupressaceae

Обикновен кипарис - Cupressus sempervirens L.

Обикновен кипарис - Cupressus sempervirens L.
Обикновеният кипарис достига 20 - 30 м височина и 50 - 60 см диаметър. Короната е теснопирамидална с почти изправени нагоре странични клони и заострен връх. Кората е сиво-кафява, тънка, надлъжно и плитко напукана. Младите клонки са закръглени и са разположени във всички посоки.
Листата са люсповидни, дребни и са наредени срещуположно. Те са тъмнозелени и имат яйцевидна форма.
Мъжките генеративни органи са яйцевидни, дълги 3 мм и имат зеленикав цвят. Женските са шишарки с овално-яйцевидна форма. Те са дълги 2-3 см и са съставени от 8 до 14 шишаркови люспи с щитовидна форма. Първоначално са лъскави и зелени, а по-късно придобиват кафяв цвят. Семената узряват за два вегетационни периода.
Обикновеният кипарис е бавнорастящ дървесен вид. Той е топлолюбив и невзискателен към почвените условия. Расте добре на сухи, бедни и каменисти почви.
Ареалът на обикновения кипарис обхваща Средиземноморската област. В България се отглежда като парково дърво в по-топлите райони и по Черноморието.
Дървесината е ядрова, без смола. Тя е умерено твърда, лека и се отличава с голяма трайност и приятен аромат. Цени се много в мебелното производство.
Обикновеният кипарис може да се използва и за залесявания на сухи и бедни почви, но на места, където температурата не пада под -20 °С.
Освен обикновен кипарис в нашата страна се култивира и аризонски кипарис, който е разпространен естествено в Северна Америка. Отличава се от предходния вид по синкавозеления цвят на листата, по-дребните шишарки с изпъкнало пъпче и други белези. Аризонският кипарис е по-студоустойчив и може да се отглежда освен като декоративно и като горскостопанско дърво в много райони на страната.
 

новини

От 9 май започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя
21.04.17

    Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по...

Изплатени са 17,5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие
13.04.17

     Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 17,5 млн. лв. по биологичните мерки 10 и 11....