16.10.19, София
°|° C

Сем. Брезови - Betulaceae

Обикновена бреза - Betula pendula Roth.

Обикновена бреза - Betula pendula Roth.
Обикновената бреза е дърво с право стъбло, достигащо на височина до 30 м и диаметър до 60 см, а в най-северните си находища добива храстовидни размери. Короната й е с удълженояйцевидна форма, рехава, като приповдигнатите основни дебели разклонения завършват с тънки, нежни и увиснали клонки. Кората е снежнобяла, отделяща се на напречни тънки ленти, а в основата на стъблата при по-старите дървета се появява дебел възчерен напукан ритидом. Тя съдържа веществото бетулин. Срещат се единични екземпляри, на които кората е черна. Младите клонки са червено-кафяви, покрити с лепкави брадавички, а пъпките са дребни, яйцевидни, кафяви, лепкави.
Листата са триъгълно ромбични със заострен връх и клиновидна или право отрязана основа, остро и двойно назъбени, дълги до 7 см, широки до 4 см и са разположени на дълги дръжки (2-3 см). Отгоре са тъмнозелени, а отдолу сиво-зелени, като отначало са покрити с власинки и са лепкави, а по-късно - голи.
Мъжките и женските цветове са събрани в реси. Мъжките реси се появяват в края на лятото, а женските през пролетта.
Мъжките реси са цилиндрични, разположени по върховете на клонките по 2 - 3 заедно, приседнали, дребни, а по време на цъфтежа през април стават жълто-кафяви и достигат 10 - 12 см дължина. Женските реси са разположени в пазвите на листата на дръжчици. Те са светлозелени, дребни, дълги до 3 см.
Плодовете са дребни орехчета (0,1 - 0,2 см), кафяви, снабдени с две също дребни ципести крилатки. Те са поместени в триделни светлокафяви плодни люспи, наподобяващи формата на котва. Плодовете образуват ресоподобни съплодия, като след узряването (юли-август) постепенно се разпадат чак до пролетта.
Плодоносенето започва от 5 - 6-годишна възраст за свободно растящите дървета, а в насаждение - към 15-ата - 20-ата година. Обилно плодоносене се наблюдава през 3 години. Кълняемостта на семената е 15 - 20 % и се запазва за 6 месеца. Видът е бързорастящ. Максималните си размери стига до 60 - 80-годишна възраст. Живее около 100 - 150 години. Размножава се чрез семена и пънови издънки.
Кореновата система е мощно странично развита и не много дълбока.
Дървесината на брезата е без ядро. Тя е жълтеникава до розова, мека, жилава, умерено тежка, еластична и нетрайна на открито.
Обикновената бреза е разпространена в почти цяла Европа, Мала Азия, Кавказ и Западен Сибир. На север се среща в равнините, на юг - в планините, като образува чисти и смесени насаждения. У нас се среща сравнително рядко (2,2 % от залесената площ в страната) като единично дърво или на групи от 1000 м н.в. до горната граница на гората.
Този вид е най-светлолюбив от широколистните и е един от най-студоустойчивите. Страда от високи температури и въздушна суша, но в най-северните части на ареала си страда и от мразобойни. Взискателен е към влажността на въздуха. Вирее върху бедни и сухи, но по-добре се развива върху свежи и богати почви.
Описани са разнообразни форми, които имат практическо значение и трябва да се използуват целесъобразно.
Поради ограниченото и разпространение у нас брезата няма особено значение, но може да се използува по-смело при залесяванията, тъй като съчетава пластичност с бърз растеж, широка приложимост на дървесината и ценни декоративни качества.
 

новини

От 9 май започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя
21.04.17

    Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по...

Изплатени са 17,5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие
13.04.17

     Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 17,5 млн. лв. по биологичните мерки 10 и 11....