16.10.19, София
°|° C

Сем. Зърникови - Rhamnaceae

Обикновена драка - Paliurus spina-christi Mill.

Обикновена драка - Paliurus spina-christi Mill.
Обикновената драка е силно бодлив храст с остри шипове (видоизменени прилистници), достигащ височина до 3 м. Листата са прости, дребни (дълги до 4 см и широки до 3 см), яйцевидно-елипсовидни, целокрайни или ситно назъбени по перваза. Разположени са последователно почти в два реда. Цветовете са жълтеникаво-зелени, дребни, събрани в щитовидни съцветия, разположени в пазвите на листата. Цъфти от май до септември. Плодът е вдървеняла жълто-кафява крилатка с дисковидна форма с три гнезда и три семена. Узрява от юли до октомври.
Драката е разпространена в Югоизточна Европа, Средна и Западна Азия. У нас се среща по сухи, слънчеви, каменисти места в Тракийската низина, по долината на Струма и в Северна България до 600 м н.в. Участва в състава на ксерофнтните насаждения, но образува и чисти, непроходими съобщества.
 

новини

От 9 май започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя
21.04.17

    Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по...

Изплатени са 17,5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие
13.04.17

     Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 17,5 млн. лв. по биологичните мерки 10 и 11....