16.10.19, София
°|° C

Сем. Кипарисови - Cupressaceae

Обикновена смрика - Juniperus communis L.

Обикновена смрика - Juniperus communis L.
Обикновената смрика достига височина до 15 м и има пирамидална корона или храстовидни размери и широка корона.
Листата са линейни, дълги 1 - 2 см и са разположени в прешлени по три. Те са зелени, отгоре леко вдлъбнати, с белезникава ивица и мострен връх.
Мъжките генеративни органи са разположени поединично. Те са жълти на цвят и се появяват през май и април. Женските са сферични зърна с диаметър около 1 см, синкавочерен цвят и покрити със сивобелезникав восъчен налеп. Семената узряват за два вегетационни периода.
Обикновената смрика е бавнорастящ вид. Установено е, че условията на месторастене оказват влияние върху половата принадлежност на индивидите. Женските индивиди се срещат на по-влажни почви, а мъжките - на по-сухи. При силен недостиг на светлина генеративни органи не се формират.
Ареалът на обикновената смрика е много обширен. Той обхваща цяла Европа, Северозападна Африка, Северна Америка и северната част на Азия. В България този вид се среща в Рила, Пирин, Родопите, Стара планина и Витоша.
Дървесината е ядрова, без смола и има приятен аромат. Тя е умерено лека, обработва се лесно и може да се използва за изработване на различни предмети. Приложение намират също кората и шишарките, но най-голямо внимание заслужават почвозащитните и средообразуващи функции на обикновената смрика.
 

новини

От 9 май започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя
21.04.17

    Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по...

Изплатени са 17,5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие
13.04.17

     Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 17,5 млн. лв. по биологичните мерки 10 и 11....