16.10.19, София
°|° C

Сем. Игликови - Primulaceae

Обикновено ленивче - Lysimachia vulgaris

Обикновено ленивче (Lysimachia vulgaris).

Многогодишно тревисто растение с пълзящо коренище и изправено стъбло, високо до 80 см. Листата са срещуположни или в прешлени по 3-4. Цветовете са събрани в пирамидални метличести съцветия. Венчето е яркожълто. Видът се среща в предпланинския пояс на цяла България, прониквайки до около 1000 м н.в. Обитава крайречните гори и влажните мочурливи терени. Индикатор е за континентален климат и за влажни до мокри, средно богати и богати сиви, канелени и кафяви горски почви.

 

новини

От 9 май започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя
21.04.17

    Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по...

Изплатени са 17,5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие
13.04.17

     Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 17,5 млн. лв. по биологичните мерки 10 и 11....