12.11.19, София
°|° C

Сем. Розови - Rosaceae

Офика - Sorbus aucuparia L.

Офика - Sorbus aucuparia L.
Офиката е дърво, стигащо на височина 10-15 (20) м и диаметър до 60 см. Короната е широкояйцевидна до закръглена, рехава. Кората отначало е гладка, сивозеленикава, лъскава, а по-късно е плитко и надлъжно напукана. Младите клонки са сиви, окосмени, покрити с лещанки, а пъпките са едри, яйцевидни, тъмновиолетови, също окосмени.
Листата са сложни, текоперести, дълги 10-20 см, състоящи се от 9 до 17 елипсовидни, назъбени, приседнали петури (дълги 3-5 см, широки до 1,5 см), отгоре матовозелени, а отдолу-сивосинкави и окосмени.
Цветовете са двуполови, бели, събрани в щитовидни съцветия. Появяват се след разлистването през май-юни. Плодът е лъжлив, топчест, дребен (1 - 1,5 см), на върха с остатък от чашката, оранжево-червен. Узрява през септември-октомври, но се задържа дълго време върху дървото. Плодоносенето е ежегодно и изобилно. Има бърз растеж в млада възраст. Живее до 80 - 100 години. Възобновява се чрез семена (след стратификация), отводки, коренови и пънови издънки. Кореновата система е дълбока, добре развита.
Дървесината е с червеникавокафяво ядро и широка бледо-червеникава беловина. Тя е здрава, твърда, умерено тежка, жилава, еластична.
Ареалът на офиката обхваща почти цяла Европа, Мала Азия, Кавказ и Сибир. У нас расте в планинския пояс в състава на широколистните и иглолистните гори.
Светлолюбив, но понася и засенчване, силно студоустойчив, влаголюбив вид. Развива се добре върху различни почви, но най- подходящи са плодородните и влажни почви. Изкачва се до 2000 м н.в.
Дървесината на офиката се използува в мебелното производство, в резбарството и стругарството. Плодовете се употребяват за храна след преработка, а в медицината - като витаминозно средство. Кората и младите клонки съдържат дъбилни вещества и намират приложение в кожарството. В озеленителната практика е ценен вид заради богатия цъфтеж и червените си плодове.
 

новини

От 9 май започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя
21.04.17

    Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по...

Изплатени са 17,5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие
13.04.17

     Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 17,5 млн. лв. по биологичните мерки 10 и 11....