20.08.19, София
°|° C
начало Новини От 1 септември започва прием по схемата „Училищно мляко”

Новини

От 1 септември започва прием по схемата „Училищно мляко”

ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция | 22.08.2013

От 1 до 30 септември областните дирекции на ДФ “Земеделие” ще приемат заявки по европейската схема „Училищно мляко” за учебната 2013-2014 г. Кандидатите могат да бъдат учебни заведения, доставчици или организации, представители на едно или повече учебни заведения. Документите се подават по местонахождение за училищата и по адресна регистрация за останалите кандидати.
    Схемата цели да създаде у децата навици за консумация на мляко и млечни продукти и траен интерес към здравословното хранене. В обхвата й са включени всички предучилищни, начални и средни училища, независимо дали са държавни или частни. Максималното количество за дете е 0,25 литра мляко на ден. Млякото задължително се предоставя в опаковка за еднократно ползване. На етикета ясно трябва да е изписано неговото количество и срокът на годност. Същото се отнася за сиренето и кашкавала, които се дават на децата. Ако се предлагат сандвичи с млечни продукти, те трябва да са опаковани поотделно и на етикета да е обозначено тяхното количество. По схемата не се подпомагат мляко и млечни продукти, използвани за приготвяне на ястия. Помощта, която Европейската комисия отпуска чрез Разплащателната агенция, е 18,15 евро/100 кг за млечни продукти от Категория І, 16,34 евро/100 кг за млечни продукти от Категория ІІ, 54,45 евро/100 кг за продукти от категория III, 138,85 евро/100 кг за продукти от Категория V, описани в Приложение ІІ на Регламент (ЕО) № 657/2008.
    Документите за кандидатстване са публикувани на www.dfz.bg/ в менюто „Селскостопански пазарни механизми”, секция „Мляко”/„Училищно мляко”/”Бланки и документи”.

 

новини

От 9 май започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя
21.04.17

    Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по...

Изплатени са 17,5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие
13.04.17

     Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 17,5 млн. лв. по биологичните мерки 10 и 11....