12.11.19, София
°|° C

Сем. Устоцветни - Laniaceae

Пълзящо срещниче - Ajuga reptans

Пълзящо срещниче (Ajuga reptans).

Многогодишно тревисто растение с изправено стъбло, високо до 35 см, с пълзящи и вкореняващи се облистени издънки. На края на тези издънки се появяват вкореняващи се розетни листа, даващи нови самостоятелни растения. По този начин растението се размножава вегетативно. Приосновните листа са лопатовидни или обратнояйцевидни, заобленоназъбени до вълновидни с дълги дръжки, стъблените са с къси дръжки или приседнали. Цветовете са светлосини, с белезникави ивици, рядко розови или бели, разположени в полупрешлени, които към върха на стъблото са сближени в лъжливо класовидно съцветие. Венчето е синьо, рядко розово или бяло. Горната устна е много къса, а долната е триделна. Цъфти от април до юни. Участва в състава на горски и по-рядко на тревни съобщества в предпланинския и планинския пояс почти до 2000 м н.в., в цялата страна. Индикатор е за планински климат и за свежи до влажни, богати кафяви горски тъмни и планинскогорски тъмноцветни почви.

 

новини

От 9 май започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя
21.04.17

    Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по...

Изплатени са 17,5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие
13.04.17

     Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 17,5 млн. лв. по биологичните мерки 10 и 11....