16.10.19, София
°|° C

Сем. Върбови - Salicaceae

Пирамидална топола - Populus pyramidalis Rozier.

Пирамидална топола - Populus pyramidalis Rozier.
Пирамидалната топола се посочва като вариетет на черната топола. Тя стига височина до 40 м и диаметър до 1 м. Короната е тясна, пирамидална, с почти успоредни на стъблото странични разклонения. Кората е светлосива при младите дървета и по- тъмна, напукана в основата на по-старите. Младите клонки са цилиндрични, голи, светлокафяви или светлосиви. Пъпките са дълги 1-2 см, голи, без лепкаво вещество.
Листата са прости, ромбични или широкотриъгълни, дълги около 7 см и широки около 8 см. Те имат късо заострен връх и равна или ширококлиновидна основа. Первазът им е дребно назъбен.
Цветовете са еднополови, събрани в реси и са разположени двудомно. Мъжките реси достигат 7 см, а женските са по-къси и достигат 5 см. Плодът е разпукваща се кутийка. Семето е дребно, снабдено с кичурче власинки. Цъфтежът е през април, а семената узряват през май.
Пирамидалната топола е бързорастящ дървесен вид. Тя е светлолюбива и студоустойчива. Не е взискателна към почвените условия, но най-добре се развива на леки, добре овлажнени почви.
Предполага се, че ареалът на този вид обхваща Средна Азия, но много широко се култивира и е разпространена на много места по света. В България се отглежда почти в цялата страна.
Дървесината и е пръснатопореста и ядрова. Ядрото й е кафяво, а беловината е кремавобелезникава. Тя е мека, лека и не особено трайна. Намира приложение в строителството, за изработване на различни леки предмети и др.
 

новини

От 9 май започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя
21.04.17

    Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по...

Изплатени са 17,5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие
13.04.17

     Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 17,5 млн. лв. по биологичните мерки 10 и 11....