16.10.19, София
°|° C

Растения без цветове

Полски хвощ - Equisetum arvense L.

ПОЛСКИ ХВОЩ - Equisetum arvense L.
(прешленица, конска опашка, гологлавец, горчица, гръклян, дива хурка, дзука, наставче, кавал, калемена трева, колениче, надана трева, сакливче)
Расте по влажни места покрай реки и мочурища, насипи, изкопи, из ниви и ливади, в горите до 1 600 м н. в. Много често се среща в окопните култури. Многогодишно тревисто растение от сем. Хвощови /Equisetaceae/ с дълго, разклонено, възлесто коренище и кафяво-черни грудки по него. От него се развиват два вида надземни стебла - пролетно (безхлорофилно) и лятно (зелено). Двата вида стебла имат членесто устройство и са надлъжно набраздени и кухи. В местата на възлите са разположени дребни ципести листа. Рано напролет от коренището му израстват няколко неразклонени кафяви стебла. На върха на пролетното стебло се образува спороносно класче, което се състои от ос и прешленовидно разположени върху нея щитовидни спорофили. От вътрешната им страна са разположени спорангиите, в които се образуват спорите. След разпръскването на спорите пролетното стебло загива и от коренището се развива лятното, което е зелено, начленено, силно разклонено и до 40-50 см високо. Разклоненията са също начленени и разположени в прешлени. За лечебни цели се използват зелените летни стебла, които се събират от юни до октомври. Суши се на сянка или в сушилня до 40 градуса С. Допустима влажност -13%. От 4 кг свежи -1 кг сухи стръкове. Съхранява се в сухи и проветриви помещения до три години. В България се срещат седем вида хвощ, от които само два образуват зелени безплодни стебла - полският и големият хвощ (E.telmateia Ehrh), при които стеблото е високо от 50 до 200 см. Стръковете съдържат белтъчини, мазнини, алкалоиди, флавоноиди, органични киселини, дъбилни и смолисти вещества и др. Това съдържание действа пикочогонно, кръвоспиращо, запичащо, противовъзпалително и реминерализиращо. Помага при безсъние, главоболие, простата, камъни в бъбреците, жълтеница, радикулити, рани, язви, екземи, изпотяване на краката и др.
 

 

новини

От 9 май започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя
21.04.17

    Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по...

Изплатени са 17,5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие
13.04.17

     Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 17,5 млн. лв. по биологичните мерки 10 и 11....