16.10.19, София
°|° C

Сем. Маслинови - Oleaceae

Полски ясен - Fraxinus oxycarpa Wild.

Полски яссн — Fraxinus oxycarpa Wild.
Полският ясен прилича по морфологични белези на планинския. Той достига същите размери - височина 40 м и диаметър 1 м. Пъпките му са по-дребни, сиво-кафяви или ръждиви.
Листата са сложни, текоперести, по-къси от листата на планинския ясен и съставени от по-малко на брой (5 - 11) и по-дребни, силно заострени листчета.
Цветовете са събрани в съцветия, които са разположени странично, но са единични, а не на групи както при планинския ясен. Плодът е продълговато орехче, крилатката най-често е със заострен връх.
Ареалът на полския ясен обхваща Южна Европа, Балканския полуостров, Мала Азия, Кавказ, Иран и Северозападна Африка. В България се среща на много места в долния пояс, най-често покрай реките в състава на лонгозните гори.
Полският ясен е бързорастящ вид. В сравнение с планинския ясен е по-сенкоиздръжлив и по-топлолюбив. Най-добър растеж показва на дълбоки, плодородни и влажни почви.
Дървесината му е висококачествена, тежка, жилава и здрава. Намира приложение в корабостроенето, самолетостроенето, вагоностроенето и други области.
 

новини

От 9 май започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя
21.04.17

    Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по...

Изплатени са 17,5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие
13.04.17

     Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 17,5 млн. лв. по биологичните мерки 10 и 11....