20.08.19, София
°|° C
начало Новини Производителите на ориз ще получат 309 000 лева помощ de minimis

Новини

Производителите на ориз ще получат 309 000 лева помощ de minimis

ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция | 13.08.2013

На 9 август приключи приемът по de minimis за оризопроизводители. Подадени са 56 заявления за обща площ от 82 573,06 дка. От тях 41 броя са от област Пловдив, 9 - от област Пазарджик, 5 от област Стара Загора и едно заявление - от София град. Срокът за сключване на договори и изплащане на средствата е 23 август 2013 г.
Областните дирекции на ДФ „Земеделие” имат готовност да приемат одобрените кандидати за сключване на договори в установения срок, за да може помощта да стигне максимално бързо до производителите на ориз.
Помощта покрива част от разходите за купуване на поливна вода от „Напоителни системи”, клон Тополница, клон Марица и клон Горна Тунджа.
При кандидатстването по схемата за подпомагане е взето предвид и изискването, че предоставените на един земеделски производител помощи de minimis не могат да надхвърлят левовата равностойност на 7 500 евро (14 668,70 лв.) за период от три данъчни години (2011 г. – 2013 г.)

 

новини

От 9 май започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя
21.04.17

    Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по...

Изплатени са 17,5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие
13.04.17

     Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 17,5 млн. лв. по биологичните мерки 10 и 11....