20.08.19, София
°|° C
начало Новини Производителите на зеленчуци кандидатстват за помощ de minimis до 13 август

Новини

Производителите на зеленчуци кандидатстват за помощ de minimis до 13 август

ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция | 01.08.2013

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” взе решение за отпускане на минимална помощ deminimis на производителите на ориз и производителите на зеленчуци. Крайният срок за подаване на заявления е 9 август за производителите на ориз и 13 август – за зеленчукопроизводителите. Документи се подават в областните дирекции на ДФЗ, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане”.
    Финансовият ресурс, предвиден за прилагане на държавна помощ за зеленчукопроизводителите е 1 500 000 лв. Средствата са част от реализирания остатъчен ресурс по приключили схеми за прилагане.
    Mалките по размер субсидии deminimis помагат на местните производители, като според европейското законодателство не влияят върху търговията и конкуренцията между държавите-членки. Един земеделски производител има право да получи deminimis до 14 668.70 лв. за период от три данъчни години.
    По прилаганата държавна помощ за производителите на домати и компенсиране на разходите им за купуване на средства за растителна защита от Доматения миниращ молец срокът за подаване на заявления е до 1 октомври 2013 г., реши Управителния съвет на ДФ”Земеделие”.
    Миналата година 76 земеделски производители получиха 823 431 лв. по тази схема.

 

новини

От 9 май започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя
21.04.17

    Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по...

Изплатени са 17,5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие
13.04.17

     Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 17,5 млн. лв. по биологичните мерки 10 и 11....