16.10.19, София
°|° C

Растения със сини и синьо-виолетови цветове

Разводник - Solanum dulcamara L.

РАЗВОДНИК - Solanum dulcamara L.
(червено кучешко грозде, разгон, барабойник, нощна сянка, брекиш, отровна разваленка, блатски повет)
Расте по влажни, сенчести, тревисти и буренясали места, из храсталаци, гори, край жилища и огради, потоци, реки, мочурища и пътища до 1 000 м н. в.. Катерлив листопаден храст от сем. Картофови - Solanaceae, с разклонено, голо, ръбесто, в основата вдървеняло стъбло, дълго до 3 м. Коренището е силно разклонено и пълзящо. Листата са последователни, продълговато яйцевидни, с дръжка, дълга до 3 см, целокрайни и с малки продълговати делчета при основата си. Цветовете са синьо-виолетови, събрани по много в сенници, излизащи от пазвите на листата. Чашката и венчето са петделни. Венечните дялове са извити назад. Тичинките са пет. Цъфти юни-септември. Плодът е сочен, яйцевиден, червен, с многобройни семена. За лечебна цел се събира надземната част, която се бере по време на цъфтеж. Суши се на сянка или в сушилня до 40 градуса С. Допустима влажност -12%. От 4 кг свежи -1 кг сухи стръкове. Съхранява се отделно от неотровните билки в сухи помещения до две години. Стръковете съдържат стероидни алкалоиди, гликозиди, стероидни сапонини, танин, витамин С и др. Билката значително понижава температурата при простудни и други заболявания с потоотделяне и подтиска възпалителните процеси. Външно се използва за бани при изпотяване на краката. Растението е отровно!
 

 

новини

От 9 май започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя
21.04.17

    Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по...

Изплатени са 17,5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие
13.04.17

     Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 17,5 млн. лв. по биологичните мерки 10 и 11....