20.08.19, София
°|° C

Растения със зелени цветове

Шапиче - Alchemilla vulgaris L.

ШАПИЧЕ - Alchemilla vulgaris L.
(цариче, самодивска ягода, слезовка, горниче, длановка, лъвска стъпка, огърлица, попова чашка, плашеница)
Широко разпространен над 1 000 м н. в. до горната граница на гората. Расте на влажни места, торфища, край потоци, пасища, в тревисти, скалисти и песъчливи места, покрай реки, пътища, горски окрайнини, влажни ливади и други. Многогодишно тревисто растение от сем. Розоцветни - Rosaceae, с пълзящо тъмнокафяво, косо растящо коренище. Стъблото е голо или влакнесто разклонено, високо 50 см. Приосновните листа са на дълга дръжка, стъблените на къси, а най-горните - приседнали. Листната петура е закръглена до бъбрековидна външна форма, надялана на 7-11 дяла, които по перваза са назъбени. Цветовете са дребни, зеленикави, събрани на върха на стъблото в щитовидно метлически съцветия. Чашката е двойна - по 4 листчета в два кръга, като външните са около 2 пъти по-къси. Венче липсва. Тичинките са 4. Цъфти май-септември. Плодът е яйцевиден, затворен в хрущяловидно цветно ложе. За лечебна цел се използва цялото растение, като се събира по време на цъфтежа. Ако се ползват само корените, те се изваждат след узряване на плодовете. Сушат се на сянка или в сушилня при температура до 45 градуса С. Допустима влажност -12%. От 3,5-4 кг свежи -1 кг сухи корени. Съхраняват се в сухи и проветриви помещения в опаковки до две години. Надземната част с коренището съдържа танини, галотанини, горчиви в-ва, флавоноиди, витамин С, захари, смоли и др., които имат кръвоспиращо, антидиарично, противовъзпалително, пикочозонно действие. Помага при диарии, бяло течение, обилен мензис, захарна болест, отоци, пясък в бъбреците, шап при животните.

 

новини

От 9 май започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя
21.04.17

    Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по...

Изплатени са 17,5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие
13.04.17

     Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 17,5 млн. лв. по биологичните мерки 10 и 11....