12.11.19, София
°|° C

Сем. Яворови - Aceraceae

Шестил - Acer platanoides L.

Шестил - Acer platanoides L.
Шестилът достига височина 30 м и диаметър 1 м. Короната му в насаждение е гъста, широкояйцевидна, а на открито-кълбовидна. Кората е сиво-кафява, пли тко надлъжно напукана. Пъпките са лъскави, червено-кафяви.
Листата са прости, длановидно нарязани на 5 или 7 целокрайни или рядко и едро назъбени дяла, завършващи с осилче. Дълги са до 18 см и широки до 20 - 25 см, а листните дръжки са тънки и дълги до 18 см. От двете страни са почти еднакво оцветени в наситенозелен цвят. През пролетта при откъсване от дръжките и младите клонки се отделя млечен сок.
Цветовете са двуполови, събрани в щитовидни съцветия и се появяват малко преди разлистването. Крилатките на плода са бледозелени, а при узряването им добиват меденокафяв цвят. Те са дълги до 6 см и сключват тъп ъгъл. Семето е плоско, с неправилна форма.
Шестилът е разпространен в Европа, Кавказ, Турция и Иран. Не образува чисти насаждения. У нас се среща от 500 до 1500 м н.в. в смесените широколистни гори.
Той е сенкоиздръжлив и студоустойчив вид. Към богатството и влажността на почвата е твърде взискателен. При подходящи условия на месторастене е бързорастящ.
Дървесината на шестила е много здрава, твърда и тежка. Намира приложение в мебелното производство и при изработката на музикални инструменти. Цветовете му са медоносни, а веществата, които се извличат от кората, се използуват в медицината.
 

новини

От 9 май започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя
21.04.17

    Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по...

Изплатени са 17,5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие
13.04.17

     Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 17,5 млн. лв. по биологичните мерки 10 и 11....