12.11.19, София
°|° C

Растения с червени и розови цветове

Шипка - Rosa canina L.

ШИПКА - Rosa canina L.
(обикновена шипка, див трендафил, див гюл, дива роза, кучешка шипка)
Среща се в различни разновидности до 2 000 м н. в.. Расте из храсталаци, редки гори, край пътища, пасища, реки, синури, тревисти склонове, каменисти места и др. Храст до 3 м висок, от сем. Розоцветни - Rosaceae. Стъблата са дъговидно извити, покрити със зеленикава или червеникава кора и със силно развити, рядко разположени, сърповидно извити надолу, сплеснати отстрани, а в основата си разширени шипове. Листата са сложни, последователни, съставени от 5-7 яйцевидни или елипсовидни остро назъбени по ръба петури, голи или с редки власинки по средната жилка. Цветовете са розови, розово-червени, по-рядко бели, ароматични, разположени единично или събрани по 3-5 в щитовидни съцветия. Цъфти след разлистването. Чашката и венчето са 5-листни, а тичинките - многобройни. Цветното легло е вдлъбнато (делвичка), в която между коприненолъскави власинки се намират многобройни плодничета, които след оплождането се превръщат в твърди плодчета, орехчета, а делвичката нараства и след узряването се превръща в червена месеста лъскава „шипка" - несъщински плод. Цъфти май-юли. За лечебна цел се събират узрелите шипки, но докато са още твърди. Сушат се на сянка или в сушилня. Допустима влажност -12%. От 2-2,5 кг свежи -1 кг сухи плодове. Съхраняват се в сухи, проветриви, хладни и тъмни помещения до една години. Шипките съдържат витамин С, В2, К1 и Р, флавоноиди, гликозиди, захари, пектин, танини и др. Това съдържание действа запичащо, кръвоспиращо, противовъзпалително и капиляроукрепващо.

 

новини

От 9 май започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя
21.04.17

    Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по...

Изплатени са 17,5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие
13.04.17

     Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 17,5 млн. лв. по биологичните мерки 10 и 11....