16.10.19, София
°|° C

Сем. Карамфилови - Caryophyllaceae

Свиларка - Lychnis coronaria

Свиларка (Lychnis coronaria).

Многогодишно тревисто растение, високо до 1 м. Стъблото е сиво-зелено, разклонено, влакнесто. Листата са срещуположни, овално до линейно-ланцетни, влакнести, приосновните заострени на върха, сребристо-сиви. Цветовете са единични, едри до 3-4 см в диаметър, правилни, с червени, розово-червени и много рядко бели венчелистчета. Цъфти юни-юли. Среща се в предпланинския и планинския пояс на България в разредените гори, храсталаците и горските сечища. Индикатор е за континентален климат и за сухи и бедни сиви, канелени и кафяви горски почви.

 

новини

От 9 май започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя
21.04.17

    Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по...

Изплатени са 17,5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие
13.04.17

     Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 17,5 млн. лв. по биологичните мерки 10 и 11....