16.10.19, София
°|° C

Сем. Миризливовърбови - Eleagnaceae

Теснолистна миризлива върба - Elaeagnus angustifolia L.

Теснолистна миризлива върба - Elaeagnus angustifolia L.
Теснолистната миризлива върба е листопаден храст или ниско дърво с височина 8 - 10 м и диаметър до 30 см. Младите клонки са сребристобели с остри бодли. Листата са прости, тесни, ланцетовидни или елипсовидни, втгоре са сиво-зелени, а отдолу - покрити със сребристобелезникави власинки. Дълги са до 8 см и са снабдени с къси окосмени дръжки. Цветовете са двуполови, звънчевидни, отвън сребристи, а отвътре оранжево-жълти. Те са силно ароматни, дребни и разположени единично или по 2 - 3 в пазвите на листата. Цъфти през май-юни. Плодът е месеста продълговата костилка. Околоплодникът е сиво-бял, синкав, а по- късно добива ръждивокафяв цвят. Кореновата система е мощна, а дървесината - ядрова, твърда и плътна.
Миризливата върба е разпространена в Западна и Средна Азия. У нас се отглежда като декоративен и отчасти като горско¬стопански вид (в полезащитните пояси), а на много места се размножава самостоятелно.
Светлолюбив, силно сухоустойчив, газоустойчив и невзис- кателен към почвените условия вид. Живее до 100 години.
Видът се използва за укрепяване на подвижни пясъци, брегове, откоси, промишлени насипи. Цени се още като декоративен и медоносен вид. Дървесината се употребява в стругарството, столарството, за изработване на музикални инструменти. Плодовете се използват за храна, а от кората и листата се добиват дъбилни вещества.
 

новини

От 9 май започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя
21.04.17

    Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по...

Изплатени са 17,5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие
13.04.17

     Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 17,5 млн. лв. по биологичните мерки 10 и 11....