16.10.19, София
°|° C

Сем. Брястови - Ulmaceae

Южна копривка - Celtis australis L.

Южна копривка - Celtis australis L.
Южната копривка се среща като дърво, достигащо 15 - 20 м височина и диаметър до 1 м. Короната е гъста и кълбовидна. Кората е гладка, сивопепелява. Младите клонки са окосмени.
Листата са прости, разположени последователно, широколанцетни, с асиметрична основа, силно заострен и закривен връх, по перваза са просто и неясно двойно, едро напилени. Отгоре са грапави, тъмнозелени, а отдолу сиво-зелени, покрити с меки власинки. Дълги са до 15 см и широки до 6 см.
Цветовете са двуполови и еднополови и се развиват еднодомно. Двуполовите и женските цветове са единични и рядко по два на дълги дръжки, а мъжките са събрани в дихазии. Появяват се пазвено, едновременно с разлистването.
Плодът е топчеста костилка с диаметър до 1,6 см, отначало оранжево-жълта, а по-късно синкавочерна, снабдена с дълга окосмена дръжка. Костилката е с мрежесто набраздена повърхност. Узрява през септември.
Копривката е бавнорастящ вид. Живее до 500 години. Кореновата система на този вид е мощно развита. Дървесината е със сиво ядро и жълтеникава беловина, с атлазен блясък. Годишните кръгове са тесни и добре очертани. Тя е много трайна, твърда, тежка и по жилавост превъзхожда всички европейски и наши видове.
Южната копривка е разпространена в Северозападна Африка, Средна и Южна Европа и Мала Азия. У нас се среща по-рядко и в по-топлите райони на страната - в Източна и Южна България, Източните Родопи, по долината на Струма и другаде върху припечни и каменисти склонове.
Светлолюбив, топлолюбив, силно сухоустойчив и невзискателен вид към почвените условия. Вирее и върху варовити терени. Изкачва се до 500 м н.в.
В лесовъдско отношение е вид с малко значение, защото е с ограничено разпространение. Необходимо е обаче да се използува за залесяване на сухи, бедни и ерозирани почви.
 

новини

От 9 май започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя
21.04.17

    Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по...

Изплатени са 17,5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие
13.04.17

     Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 17,5 млн. лв. по биологичните мерки 10 и 11....