16.10.19, София
°|° C

Сем. Борови - Pinaceae

Зелена дугласка - Pseudotsuga menziesii(Mirb.) Franco.

Зелена дугласка - Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco.
Зелената дугласка може да достигне 115 м височина и диаметър 4 - 5 м. Короната е конусовидна. Кората е сиво-кафява, гладка, със смолни мехурчета в млада възраст и дебела и напукана при възрастните.
Листата са линейни и плоски, зелени, с две бели линии отдолу. Дълги са 15 - 35 мм и широки 1,5 мм. Захванати са за клонките с къса дръжка.
Мъжките реси са оранжево-жълти и са разположени в пазвите на листата. Шишарките са яйцевидноудължени, дълги 5 - 10 см и широки около 3 см. Стерилните люспи са триделни на върха, със силно удължен среден дял и са по-дълги от семенните. Семето е триръбесто, червено-кафяво, по-тъмно отгоре и по-светло отдолу. Семената узряват за един вегетационен период, а шишарките се запазват цели и след разтварянето на шишарковите люспи.
Зелената дугласка е бързорастящ дървесен вид. Светлолюбива е и не понася продължително засенчване. Чувствителна е към ниските температури и в млада възраст страда от тях. Към почвените условия не е много взискателна, но много тежките плътни почви се отразяват зле на растежа й. Най-подходящи за нейното развитие са свежите и рохкави почви и високата атмосферна влажност.
Ареалът на зелената дугласка обхваща западните крайбрежни части на Северна Америка и за това в родината й е известна и като крайбрежна дугласка. У нас зелената дугласка е използвана за залесяване в много горски стопанства, но резултатите не навсякъде са добри.
Дървесината е ядрова и съдържа смолни канали. Тя има добри механични качества и намира широко приложение
Зелената дугласка е един от най-широко култивираните дървесни видове. У нас са внесени семена от над 100различни местообитания на вида и са създадени опитни култури в няколко горски стопанства. 
 

новини

От 9 май започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя
21.04.17

    Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по...

Изплатени са 17,5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие
13.04.17

     Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 17,5 млн. лв. по биологичните мерки 10 и 11....