16.10.19, София
°|° C

Сем. Звъникови - Guttiferae, Hypericaceae

Жълт кантарион, лечебна звъника - Hypericum perforatum

Жълт кантарион, лечебна звъника (Hypericum perforatum).

Многогодишно тревисто растение с хоризонтално пълзящо коренище. Стъблата са изправени, кръгли или с два надлъжни ръба, високи 20-100 см. Листата са овални, ланцетни или линейни, срещуположни, приседнали, 5-20 мм дълги, 2-15 мм широки с многобройни прозрачни и редки черни точковидни жлези. Цветовете са 10-35 мм в диаметър, правилни, жълти до оранжеви, събрани в щитовидни метлици. Цъфти май-август. Среща се в предпланинския и планински пояс на България до 2000 м н.в. Обитава тревистите места, храсталаците по горите. Индикатор е за континентален и планински климат и за сухи до свежи, бедни и средни богати сиви, канелени и кафяви горски почви. Използва се в народната медицина.

 

новини

От 9 май започва прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя
21.04.17

    Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по...

Изплатени са 17,5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие
13.04.17

     Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 17,5 млн. лв. по биологичните мерки 10 и 11....